Copyright © 2012-2024 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 9Školička DENEVIENS
Jsme Školička a hlídací centrum, ve kterém se snažíme napodobit rodinné prostředí. ÚSMĚV A ŠTĚSTÍ ve tvářích dětí a SPOKOJENOST RODIČŮ je naším hlavním cílem. Najdete v nás PARTNERA a PRŮVODCE všestranného vývoje Vašich dětí. Přijímáme děti od 1 roku věku až do zahájení povinné školní docházky na pravidelnou i nepravidelnou péči.

Naším cílem je být dětem partnerem na jejich cestě poznání a hledání si svého místa ve světě kolem nás. Poskytnout dětem pocit BEZPEČÍ v prostředí, kde je RESPEKT a LÁSKA na PRVNÍCH MÍSTECH, je pro nás samozřejmostí.

Jsme Školička, kde akceptujeme individuální vývoj dětí a podporujeme každé jejich vývojové stádium pozitivní motivací. Momentálně pracujeme na rozšíření svých dovedností a to zejména v oblasti ERGOTERAPIE, LOGOPEDIE A KINEZIOLOGIE.
Školička DENEVIENSKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hulická 980
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Facebook
Instagram
Školička DENEVIENS montessori školkamiRozvíjíme děti s láskou a respektem
Kreativita
Snažíme se podporovat děti při vyjadřování svých emocí a jejich kreativitu aktivně rozvíjíme během hry i vzdělávání. V rámci denního programu si děti mohou zkusit různé techniky malování, tvoření s přírodními předměty, stříhání, lepení i stavění. Malbu střídáme s hrou na klávesy, malým loutkovým divadlem a tancováním.

Logohrátky
Rozvoj řeči je velmi důležitý a je potřeba na něm pracovat tak, aby to děti bavilo. Proto u nás platí pravidlo „logopedie hrou“. Nabízíme skupinovou školkovní logopedickou prevenci nebo individuální logopedickou péči - LOGOHRÁTKY.

Pohyb a příroda
Každodenní přirozený pohyb dětí a jejich pobyt v přírodě je pro nás nesmírně důležitý. Využíváme často neomezené možnosti Klánovického lesa. Hrajeme si na dětském hřišti, které je hned naproti naší Školičce. Venkovní i vnitřní pohybové aktivity u nás mají prvky ergoterapie, která působí na celkový rovnoměrný rozvoj dítěte.

Pravidelné čtení
Pomáháme rozvíjet dětem jejich fantazii a dětskou představivost. Podporujeme sluchové vnímání a porozumění prostřednictvím pravidelné četby. Používáme klasické obrázkové knihy nebo dětské knihy s piktogramy.

Matematické myšlení
Matematika je součástí našeho každodenního fungování. Při řešení jednoduchých zadání používáme senzorické a 3D pomůcky pro lepší představivost dětí. Působíme tím hlavně na propojování pravé a levé hemisféry, zapojujeme k řešení všechny důležité smysly najednou.

Praktické činnosti
Sebeobsluha, samostatnost či zodpovědnost – tohle všechno patří do praktického života každého dítěte. Vedeme děti ke spolupráci při práci, společně si připravujeme jednoduchou svačinku, batolátka učíme jíst příborem, krájet a míchat. Dále pomáháme dětem při nácviku vázání tkaniček, zapínání zipů nebo při oblékání.

Smyslové vnímání
Smyslové vnímání podporuje celkový vývoj dítěte. V naší Školičce máme k dispozici různé smyslové hračky, některé si společně vyrábíme v kroužku ŠIKOVNÉ RUČIČKY. Používáme hodně přírodních materiálů, rozvíjíme všech pět smyslů – sluch, zrak, hmat, čich a chuť.

Návrat k tradicím
Věnujeme pozornost i českým tradicím. Snažíme se hravou formou zpracovat významné svátky – čteme si, malujeme, vyrábíme a zpíváme si.
V období Vánoc pořádáme adventní pečení perníčků a tvorbu vánočních ozdob nebo i věnců. Na podzim si společně vyrábíme draka, na jaře barvíme vajíčka a v létě sklízíme naše vypěstované drobné ovoce ze zahrádky.
montessori školka Újezd nad LesyV čem vynikáme?

LOGOHRÁTKY, rozvoj řeči dětí zábavnou formou.
OTEVŘENÁ KOMUNIKACE s dětmi i rodiči.
Prvky ERGOTERAPIE jsou zakomponovány do denního programu - využíváme k stimulaci smyslů a na podporu rovnoměrného rozvoje dítěte.
PŘEDŠKOLÁČEK – příprava předškoláků na zápis s důrazem na jejich individuální potřeby.

PRAVIDELNÝ POBYT VENKU je pro nás neodmyslitelnou součástí dne.
Zaměřujeme se na SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – klávesy, říkanky, čtení, zpívání.
ZVYKACÍ DOBA pro snadnější adaptaci dětí na nové prostředí za přítomnosti rodiče.
CERTIFIKOVANÁ PÉČE o Vaše děti.
Podporujeme kreativitu dětí v kroužku ŠIKOVNÉ RUČIČKY.
DOUČOVÁNÍ - pomáháme dětem zvládnout učivo na ZŠ.

Ve Školičce DENEVIENS je dítě:
• OBJEVITELEM
• PARTNEREM
• DŮLEŽITÉ
• MILOVANÉ
• RESPEKTOVANÉ
• DŮVODEM, PROČ JSME TADY
montessori školkách Praha 9Stravování
Chutné a zdravé jídlo během celého dne!

Zajišťujeme celodenní stravu, tj. dodání obědů a příprava domácích svačinek. Během celého dne klademe důraz na pravidelný a zdravý pitný režim. Pro dodání obědů využíváme služby externí firmy ALMED SERVICE s.r.o.

Stravování dětí do 2 let

Stravování dítěte je v tomto případě zabezpečeno ze strany rodiče. Rodič ručí za kvalitu jídla a správnou přepravu do zařízení Školička DENEVIENS.