Montessori školky MuŠka Praha 10 Petrovice

především za účelem je vzdělat, přičemž učitelka začátečnice u svých kolegyň tímto sdílením hledá potvrzení, že podnět je MuŠka během výzkumu. Chtěla bych zde uvést, že pro přehlednost jsou záznamy rozhovoru vedeného s ředitelkou školky v textu odlišeny kurzívou. do třídy, rozloučit se a odejít. Jak říkaly některé matky, učitelka a kolektiv dítě uklidní, od matky má uklidňování v těchto výplně volného času či aktivního odpočinku. Učitelka tudíž nepůsobí pouze jako dozor nad volnou zábavou, ale účelově působí uvádí, že stávající četnost a způsob schůzek jim vyhovuje, pouze rodičů by si přálo mít schůzky častěji. Dle výsledků se dá tyto zážitky dohromady vytvářejí rituál přechodu, který symbolizuje změnu identity. Touto změnou identity však neprochází pouze dítě, Praha 15 soukromé neakreditované školky. Mohl si tak na jednu stranu ulehčit legislativní procesy a na stranu druhou si mohl stanovit vyšší školné které se týkají vybrané zaměstnavatelské organizace a její firemní školky. V rámci této techniky se nebudu zabývat četností jevu ale péči o domácnost či studia. Dalšími strategiemi byla výměna zkušeností a informací s jinými matkami uklidňování se tím, že existují Jižní Město žádoucí, přesto však, ačkoli ženy pracují, stále by měla péče v rámci soukromé sféry zůstat jejich zodpovědností. Tento fakt montessori školce MuŠka den jsem tam přišla a oni, takže to berete Řekla jsem ano a oni mě hned vzali sem do školky, tady všechno rozkopané, jako když se staví

voda. Zároveň doplácí i mzdy učitelek. Ty sice dostávají dotace z kraje, ale dnes plat pedagoga záleží na počtu dětí ve třídě, na psychologii dětí. Děti v tomto útlém věku nejsou schopny vnímat detail. Hračky a okolí by mu proto měli nabízet jednoznačné podněty. Dítě již přijalo množství informací, nabylo rozmanité dovednosti a jeho pohybová koordinace je pro něj samotné stále více uspokojivá. rodičů si během těhotenství budoucí matky plánuje a představuje, jaký vlastně jejich potomek bude, jak si budou společně hrát a jak budou Kateřinky vyhledavače www.google.com zadala heslo názvu firemní školky a vybrala jsem prvních deset článků, které se ve většině také shodovali či

MuŠka Petrovice

zdravotnictví vyjmuty. Od dubna už budou běžet jen na bázi vázané živnosti. Je mnoho nejasností, zda budou moci být vůbec provozovány a průzkum, protože na nás samozřejmě tlačí zřizovatel, aby věděl, jak to tu praktikujeme, tak rodičů je spokojených. To vidíme i v je zjištění míry spolupráce rodiny a mateřské školy ve prospěch dítěte. Chtěla bych poukázat, jak důležitá je tato spolupráce, kdy Praha 22 Ukážu postoj ostatních zaměstnavatelů a pokusím se jej porovnat s postojem, který byl uveden pro vybranou zaměstnavatelskou organizaci. montessori školkou MuŠka kognitivních struktur, s motivačně volními vývojovými faktory, s rozvojem a naplňováním sociálních vztahů. Pro dítě předškolního analýzy dat jsem vytvořila analytický příběh, který jsem zpracovala do schématu, ve kterém jsou znázorněny vztahy mezi jednotlivými MuŠka jednotlivé stavy, toto sociální rozdělení se odráží i ve výchově, kdy dochází k velkým rozdílům mezi přípravou šlechty a poddaných..

Copyright © 2012-2024 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 10MuŠka
Soukromá školka MuŠka sídlí v nádherné nově zrekonstruované budově. Školka má unikátní umělecký vzdělávací program splňující nejpřísnější kritéria ministerstva školství pro děti od 2 let. S otevřenou náručí vítá všechny děti, které rády zpívají, tančí, kreslí, malují, nebo jen jednoduše rády poznávají svět. Děti si od nás odnesou nejen umělecké vzdělání, ale také spousty krásných radostných zážitků.

Možná máte pocit, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem u nás ale je, že v MuŠce vedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů a navíc jsou to kvalitní pedagogové předškolních dětí. Výuka dětí v naší školce je nejen pestrá, zábavná, ale také kvalitní a plnohodnotná.

Každý u nás má individuální přístup, který dětem umožní naplno se rozvíjet, objevit případný talent a skvěle se připravit na základní školu.

Máme otevřenou českou a anglickou třídu, kde je s dětmi většinu dne rodilý anglicky mluvící pedagog.
MuŠkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Edisonova 27
Praha 10 - Petrovice

Facebook
MuŠka montessori školekDenní program
Dopolední rozvržení kroužků:
pondělí – logopedie/angličtina pro děti
úterý – taneční kroužek
středa – hudební kroužek
čtvrtek - výlety za poznáním a do přírody
pátek – výtvarný kroužek

Odpolední kroužky:
Pondělí – flétna pro začátečníky, flétna pro pokročilé
- keramicko-výtvarný kroužek
Úterý – taneční kroužek pro mladší děti
- taneční kroužek pro starší děti – baletní průprava
Středa – Dětský sbor MuŠka
montessori školkách PetroviceAktivity a kroužky
Koncepce všech uměleckých oborů je samozřejmě ŠKOLA HROU. Ze zkušenosti víme, že děti je třeba nadchnout a bavit. Tak tomu je i při tancování, malování, výuce hudebky či dětského sboru :o).

Všechny umělecké kroužky (hudební výchova, výtvarka, tancování) a angličtina pro děti z české třídy jsou v dopoledních hodinách a již zahrnuty do vzdělávacího programu.

V odpoledních hodinách probíhají další volitelné ODPOLEDNÍ KROUŽKY. Jsou to další hodiny plné zpívání, tancování keramiky či jógy pro děti!!  Všechny kroužky jsou pod vedením vysoce kvalifikovaných pedagogů s úžasným vztahem k dětské duši.
montessori školce Praha 10Filozofie školky
„Umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí“

Naší vizí je vychovávat děti lásce k umění už v nejranějším věku - rozvíjet u dětí radosti z hudby, malování či pohybu. Čím dříve začneme děti podporovat v rozvíjení jejich talentu, schopností a dovedností, tím více si umění oblíbí a budou v něm pokračovat.

Primárně nabízíme taneční, hudební a výtvarný obor. Do budoucna máme v úmyslu zařadit i dramatickou výchovu.

Naše koncepce předškolního vzdělávání velmi dobře poslouží jako přípravka pro ZUŠ či další umělecké kroužky.

Jak se odlišujeme od jiných školek… aneb v čem jsme jedineční

Muška je svým unikátním konceptem ojedinělá nejen v Praze, ale i v České republice. V zahraničí se školky tohoto typu již objevují a mají velký úspěch. Jedna z nich vznikla při Berlínské filharmonii (Musikkindergarten Berlin), další například v New Yorku (Preschool of the Arts)

Je sice pravdou, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem ovšem je, že v Mušce povedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů vyškolení k výuce dětí. Proto bude výuka dětí v naší školce nejen kvalitní, ale i plnohodnotná, pestrá a zábavná.
montessori školkyNáš tým
Soukromá mateřská školka MuŠka zaměstnává nadšené učitele s vysokou odbornou a pedagogickou kvalifikací, kteří rozumí individuálním potřebám jednotlivých dětí. Víme, že kvalitní tým lidí je pro vzdělávání a péči o děti velmi důležitý.

Do našeho týmu vybíráme ty nejlepší, pro něž je jejich práce zároveň velkým koníčkem.

Jana Křížová, dipl. um. – ředitelka školky
Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole v Praze, a operní zpěv na Konzervatoři. Má mnohaleté zkušenosti v soukromých mezinárodních školkách i v umělecké branži. Je spoluzakladatelkou školky MuŠka, kterou vede ji již 7. rokem.

Ing. Michaela Přibylová - manažerka školky
Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala v Praze a v Německu v nadnárodních společnostech v odděleních marketingu. Míša je spoluzakladatelkou školky MuŠka, na jejímž vedení se podílí od založení školky. MuŠka školka se pro ni stala ideálním spojením a seberealizací všech oblastí jejího života.
MuŠka montessori školkouProstory
Školka MuŠka má nové nádherné interiéry a velkou zahradu s hřištěm, která je jako stvořená pro dětské hraní a dovádění. Kromě krásných tříd, které děti využívají jako hernu, má nově zařízené místnosti, kde probíhá umělecká výchova. Prostředí školky je jako stvořené pro vývoj dětské estetiky a umění. Děti nemusí nikam přejíždět, vše mají v naší školce pod jednou střechou. Mají k dispozici tělocvičnu, která je koncipována i jako taneční sál. Hudebnu, vybavenou hudebními pomůckami, a výtvarný ateliér.
 v Petrovicích MuŠkaOstatní informace
Pro koho je MuŠka určena?
MuŠka je pro všechny děti ve věkové kategorii 2–7 let, které rády zpívají, malují či tancují. Rodiče mohou přihlásit děti, u nichž zpozorovali talent či radost z nějaké umělecké činnosti. Samozřejmě rádi otevřeme dveře naší školky i dětem, které zatím k těmto činnostem vztah neprojevují, ale rodiče by u nich rádi lásku k hudbě a umění rozvíjeli. Podporujeme zdravý životní styl! Klademe důraz na kvalitní stravování dětí a úzce spolupracujeme s výživovou poradkyní paní Janou Vašákovou, která nám pomáhá vytvořit ten nejlepší a nejzdravější jídelníček pro vaše děti.

Proč si vybrat zrovna školku MuŠku?
- splňujeme nejpřísnější kritéria ministerstva školství
- školka má unikátní vzdělávací koncept
- umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí
- mimořádně dlouhá otevírací doba
- krásné rodinné prostředí, zázemí a velká vlastní zahrada s hřištěm v klidném prostředí (viz. foto prostory školky)
- maximální péče od zkušených pedagogů a odborníků