Copyright © 2012-2024 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 4Písnický domeček
Jsme nové zařízení pro maximálně 15 dětí, které je šité na míru dětem od 2 do 6-7 let. Školka má akreditaci MŠMT OD ZÁŘÍ 2015.

Nacházíme se v rodinném domku na samém okraji Prahy. Přízemí domu je samostatné a je plně vyhrazeno pro potřeby dětí. Naše školka spolupracuje s hygienou pro děti a mladistvé hlavního města Prahy a splňuje veškeré hygienické normy dle vyhlášky 410/2005 Sb. pro provozování mateřských škol a jeslí. Jedná se především o požadavky na prostor, hygienické zázemí, výdejnu jídla, osvětlení, vytápění, vybavení apod. U školky máme zahradu, která je nám plně k dispozici.

Cílem naší mateřské školy je dosáhnout toho, aby její prostředí bylo vstřícné, bezpečné, přátelské, motivující a pohodové pro všechny, kdo do něj vstoupí. Chceme, aby naše děti prožily šťastné dětství plné her, kvalitní zábavy a prožitků, na nichž budou v životě stavět. Malý počet dětí a rodinné prostředí zajišťují to, že se u nás i nejmenší děti cítí příjemně a v bezpečí, což je základní předpoklad pro jejich další rozvoj.

motto:"Hrajeme si pro radost, učíme se z radosti."
Písnický domečekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Libušská 48/43
Praha 4 - Písnice

Písnický domeček montessori školkouNaše školka nabízí
- přátelskou rodinou atmosféru
- pestrou programovou nabídku
- zkušený a vstřícný personál
- školní vzdělávací program v souladu s RVP PV pro ČR
- všestranný rozvoj osobnosti dítěte
- příprava dětí na školní docházku
- pohybové vyžití
- zajištění pitného režimu a vyvážené stravy
- školní a mimoškolní akce
- spolupráce s rodiči
- angličtina během celého dopoledne v ceně
montessori školek PísniceVzdělávání
K naplnění cílů předškolní výchovy a vzdělávání máme vypracovaný školní vzdělávací program s názvem "Království hudby", který:

- zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte a rozvoje osobnosti ve spolupráci s rodinou
- podporuje zdraví a etiku se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot člověka
- formuluje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek školky
- reaguje na aktuální změny a potřeby dětí pružným denním programem

Proč začít s angličtinou již v předškolním věku?
Osvojování cizího jazyka je pro malé děti lákavou hrou.
Český i anglický jazyk se učí používat paralelně.
Děti jazyk získávají odposlechem.
Děti jsou schopni porozumět obsahu, aniž by rozuměly jednotlivým slovům.
Děti chápou fráze, musí se jim ovšem dostat srozumitelného vysvětlení pomocí gest, mimiky, výrazu obličeje.
Citlivě vnímají intonaci, tón hlasu, výslovnost, a tím se je také naučí lépe imitovat.

Tyto kouzelné vlastnosti ovšem vydrží jen asi do sedmého roku věku dítěte, proto začít s jazykem v předškolním věku je velice žádoucí a prospěšné.
montessori školkách Praha 4Naše filozofie
Filozofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.
montessori školkyDěti jsou vedeny
k péči o své zdraví a každodenní osobní hygienu
k vývoji zodpovědnosti
k zásadám správného stolování
k zásadám bezpečného pohybu po komunikacích
k vytvoření zdravých životních návyků a postojů
k osvojení pravidel společenského chování a pravidel společenského styku
k pozitivnímu myšlení, vztahům k lidem a nenásilnému chování
Písnický domeček montessori školkuPersonál
Andrea Duspivová DiS.

Vzdělání, kurzy
Obchodní akademie Svatoslavova, Praha
VOŠ finanční poradentství a management, Praha
VOŠ předškolní a volnočasová pedagogika, Svatý Jan pod Skalou
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, akreditovaný kurz MŠMT
Kurz první pomoci ZDrSEM

Praxe
MŠ s programem Začít spolu
MŠ s programem Montessori
MŠ Prosek - státní školka
Volnočasové aktivity dětí
Oddílová vedoucí na letních táborech

Mgr. Markéta Šafránková

Vzdělání
Střední hotelová škola v Pelhřimově
Státní jazyková škola Tábor
Pedagogická fakulta, učitelství cizích jazyků, Ústí nad Labem
Státní zkouška z anglickéha a německého jazyka
Základní znalost italského, francouzského a ruského jazyka

Praxe
ZŠ Mazurská, učitelka
ZŠ a MŠ Husinec, učitelka
ČVUT - FEL, učitelka
OSVČ - výuka cizích jazyků