Montessori školky Rodinná školka Letnička Praha 7 Bubeneč

vnímána jako příliš důležitá či nezbytná, potřeba není uspokojena z důvodu vzniku bariéry vnitřní. Respondentky se domnívají, že movitého majetku, dlouhodobého majetku pak se souhlasem a za účasti zástupce zřizovatele. V případě poskytování darů se organizace řídí Učitelky se v mnohém shodují a většinou potvrzují výpovědi svých kolegyň. Některé oblasti dotazování přinesly rozdílné výsledky až Letná má prosociální charakter. Vnímání své práce jako poslání učitelky utvrzuje v přesvědčení o smysluplnosti jejich práce, což je silně nevědomost v oblastech, které se míjejí jejich specializaci a to i přesto, že jistými znalostmi v těchto oblastech nepochybně disponují. organizací podrobnosti jsou stanoveny ve vnitřním platovém předpisu školy. Ředitelka mateřské školy je ze zákona povinna poskytovat nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout. Rozhoduje také o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s Rodinná školka Letnička v souvislosti s nabídkou pro běžné učitelky. To potvrzuje i Patricie Ten výběr, co je pro klasické učitelky mateřských škol, si myslím, variabilitu respondentek v oblasti délky praxe, věku a pracovní pozice, kterou ve školce vykonávají. Výzkumný vzorek zahrnoval osm učitelek Malostranská a udržují její existenci. Zároveň však na tento proces působí ještě vnější tlaky, které mají vliv nejen na vizi směřování školy, nejlépe charakterizují účel mé práce, neboť jak tvrdí Creswell in Hendl, s. užitím kvalitativních metod výzkumník vytváří komplexní, montessori školce Rodinná školka Letnička

své řídící a kontrolní činnosti na řádné plnění povinností vyplívajících z práva hospodaření s národním majetkem ze strany Hradčanská školy. Cílem je zjistit a popsat, jak vzdělávání učitelek probíhá. Jsem si vědoma toho, že proces vzdělávání je složitý a spletitý, možnost, možnost nejvíce se podobající rodinnému způsobu a stylu výchovy, filosofii rodiny. V následující kapitole budou ve zkratce pravděpodobně nedočká žádné odměny ve formě kariérního postupu či výrazného finančního ohodnocení. Ba právě naopak této velké

Rodinná školka Letnička

které jsou nedílnou součásti stejného právního subjektu. Vytvořil by se tak celistvý obraz nabízené spolupráce ze strany mateřských jednotlivých představ. Identifikovala jsem dvě hlavní tendence směřování vize. Jednou z nich je snaha o rozvoj samostatnosti dětí, která přetrvávajícím problémům v logopedické mateřské škole, rodiče začali o změně zařízení přemýšlet. Po návštěvě, kterou si na mateřské školy s Vámi jako s rodiči Opět prostá otázka, která ovšem vyjadřuje mnoho. Rodiče měli za úkol ze škály čtyř odpovědí Rodinná školka Letnička Bubeneč německé matky zákonné právo umístit předškoláka do preprimárního vzdělávání, finanční problémy zabraňují úřadům zřizovat plynulý nestresující přechod dětí do základní školy. Mateřská škola Horní spolupracuje se ZŠ Horní a Bakalovo nábřeží. Zajišťuje Staroměstská vyhledávání konkrétních nápadů, inspirací, či aktivit, které jsou přímo využitelné v pedagogické praxi nebo informací, které přímo montessori školku Rodinná školka Letnička ty systémy, kde vlastně to další vzdělávání se hodně soustřeďuje a to znamená, že kdybys ten požadavek měla, tak určitě by ti vyšli.

Copyright © 2012-2024 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 7Rodinná školka Letnička
Letnička je rodinná školka pro malou skupinu dětí (do 12), s osobním přístupem, důrazem na pohyb i pobyt venku a pestrý vzdělávací program. Působí na pražské Letné, těsně vedle Letenských sadů, ve světlém, nově zrekonstruovaném přízemním prostoru.

V naší skolce nabízíme takovou předškolní péči, jakou bychom si pro své děti přáli my sami. Důležitý je pro nás nedirektivní, osobní a vřelý přístup, vzdělávání zábavnou formou, rozvíjení talentu, budování vztahu k přírodě a kultuře, mezigenerační propojení. Děti se mohou těšit na hravé zpívání, zábavná anglická dopoledne, tvořivé aktivity či jógu.
Rodinná školka LetničkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Milady Horákové 96
Praha 7 - Bubeneč

Po-Pá 8:00 - 16:30 hod.

Rodinná školka Letnička montessori školkámO školce
V naší školce bychom chtěli nabídnout takovou předškolní péči, jakou bychom si pro své děti přáli my sami. Klademe důraz zejména na následující hodnoty.

Vřelý, osobní a nedirektivní přístup
Malý kolektiv nám umožňuje poznat každé dítě a dát mu, co potřebuje.

Dostatek pohybu a pobytu venku
Ať už běhání a hry venku, nebo tanec a jóga uvnitř. Pohyb je pro děti přirozený a potřebují ho co nejvíce. V naší školce se budeme ze všech sil snažit, aby se jim této potřeby do sytosti dostalo.

Vzdělávání zábavnou formou
V přístupu k dětem aplikujeme prvky Montessori, které se nám dlouhodobě osvědčily. Ve školce máme kromě klasických hraček i Montessori pomůcky.
Jednou až dvakrát týdně organizujeme anglické dopoledne - lektor přijede na celé dopoledne k nám do školky a s dětmi absolvuje kromě lekce i jejich
bežný denní režim. Během té doby na ně v přirozených situacích hovoří anglicky.

Budování vztahu k přírodě, kultuře, lidem
Jak nám to situace umožní, budeme jezdit na výlety, chodit za zvířátky, do divadel, na výstavy a budeme se snažit o mezigenerační propojení i propojení s hendikepovanými.

Rozvíjení talentu
Pořádáme hudební aktivity (jednou týdně "Hravé zpívání" s muzikálovou zpěvačkou Lucií Chlumskou anebo zpěv s kytarou), výtvarné aktivity (kreslení, malování, nejrůznější tvoření s využitím přírodnin) a pohybové aktivity (jóga, základy atletiky, tanec).

Zdravé stravování
Ctíme nejmodernější poznatky v oblasti dětské výživy. Ve školce nesladíme pití, děti mohou pít vodu nebo dětský/bylinkový čaj. Dětem nenabízíme sladké. Naše strava je výživná, zdravá a chutná. Obědy nám zajišťuje firma Bionea, s jejíž filozofií se ztotožňujeme
montessori školka BubenečDenní program
8:00-9:15
Příchod dětí do školky, spontánní hry a činnosti

Každé dítě si může vybrat, čemu se bude věnovat. Kromě klasických hraček mají děti k dispozici i Montessori pomůcky.

9:15-9:30
Ranní kruh

Jedná se osvědčený Montessori prvek. Zklidnění, přivítání, procvičení, probírání denního a týdenního tématu (tato témata budeme zvěřejňovat zde v sekci pro rodiče).

9:45
Dopolední svačinka

Děti pomáhají s přípravou svačinky, uklízí si před i po ní. Na stravu dětí klademe velký důraz. Naše svačinky jsou chutné, výživné a zdravé. Více o stravování u nás ve školce naleznete zde.

10:00-12:00
Venkovní aktivity popř. doplněné kroužky (viz níže)

V tomto rozmezí jsme co nejvíce venku, kde si dopřáváme spoustu pohybu, her, podnětů ke vzdělávání. Přímo za rohem máme skvělé dopravní hřiště u Vodárenské věže, na druhou stranu je taktéž kousíček od nás klasické hřiště, hned naproti školce je Letenský sad a pár minut pěšky je park Stromovka, takže možností pro venkovní vyžití je nespočet.

12:30
Oběd

Obědy zajišťuje firma Bionea s.r.o., s jejichž filozofií stravování se ztotožňujeme. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Aktuální jídelní lístek na daný týden naleznete zde. Strava je již v ceně školkovného a nepřiplácí se za ni.

13:00
Odpočinek/Spaní/Tvoření

Společné čtení a odpočinek. Kdo neusne, může si jít tvořit, číst, malovat...

15:15 Odpolední svačinka


15:30-16:30
Odpolední program

Podle nálady dětí tanec, zpěv s kytarou, jóga, hra venku. Součástí odpoledního programu záměrně nejsou vzdělávácí aktivity, neboť v praxi se nám toto neosvědčilo. Děti jsou již unavenější a rozptýlenější, soustředění je těžké. Vzdělávací program je součástí dopoledního režimu.
montessori školku Praha 7Koužky a aktivity v rámci školného
Anglická dopoledne
2 x týdně (předběžně úterý a pátek) budou ve školce probíhat tzv. anglická dopoledne, kdy se k naší pedagožce přidá lektorka angličtiny. Začne se lekcí angličtiny po svačince a pak se půjde ven, budou se hrát hry apod. Lektorka bude na děti stále hovořit anglicky a jazyk se tak stane součástí jejich denního programu, nebude to jen něco, co se děje chvilku a organizovaně.

Logopedie
1x týdně dopoledne (středa dopoledne)

Lekce Hravého zpívání s muzikálovou herečkou Lucií Chlumskou
1x týdně (pondělí dopoledne)

Jóga, základy atletiky, tanec, zpěv s kytarou, výtvarné činnosti
V průběhu denního programu
montessori školkyProstory
Vaše děti přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách s velkoformátovými okny, jen kousek od Letenských sadů a Stromovky. Prostory jsou členěny do dvou místností. V těsné blízkosti se nachází několik hřišť.

• Prostory disponují vysokými stropy (4,5 m), jsou vzdušné a byly zcela nově opraveny.
• Školka je v přízemí a přístupná přímo z ulice, není nutné procházet domem, ani stoupat do schodů, což je praktické, pokud máte kočárek.
• Na ulici je možnost dočasného parkování, přímo naproti nám je i podzemní parkoviště Letná.
• Je instalováno nucené větrání s rekuperací, takže je zajištěn trvalý přísun čerstvého vzduchu.
• V letních měsících lze využít novou klimatizaci.
• Aktuálně se dokončuje úprava prostor a brzy sem doplníme fotografie interiéru i exteriéru.

Naše prostory můžeme nabídnout i pro soukromé akce, ve všední dny od 17h a během víkendů neomezeně:

• oslavy
• semináře, školení
• přednášky, promítání
• soukromé kroužky či dílničky
Rodinná školka Letnička montessori školkouStravování
Ctíme nejmodernější poznatky v oblasti dětské výživy. Strava u nás ve školce je zdravá, chutná a výživná. V maximální možné míře je připravená z bio produktů nebo produktů lokálních malých výrobců.
Je vědecky prokázáno, že to co jíme, nás od dětství formuje, ovlivňuje naše zdraví a naši kondici. Způsob stravování a stravovací návyky, které přijmeme, coby děti v útlém věku za své nás následně provázejí celý život a utvářejí náš životní styl. Proto jsme se rozhodli nabídnout menu vyrobené v maximální možné míře z biopotravin coby alternativu ke klasickému stravování ve školních jídelnách.

Pitný režim
Děti mají po celý den zajištěn dostatek pití. Pití nesladíme a děti si mohou vybrat mezi vodou a čajem (dětský nebo bylinkový čaj, většinou v bio kvalitě).

Strava
• dopolední svačina (např. vícezrnný chléb s lučinou, zelenina/ovoce) - dopolední svačina by měla být výživově hodnotnější, děti mají mají velký výdej energie a navíc se většinou neumí vydatně nasnídat jako dospělí.
• oběd - zajišťuje renomovaná společnost Bionea s.r.o.
• odpolední svačina (např. bílý bio jogurt, musli, ovoce)
Aktuální jídelní lístek na daný týden naleznete vždy online zde (bude doplněno při otevření školky).