Copyright © 2012-2021 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 5Mandala Montessori
Jsme rodinná školka jejíž základy jsou postaveny na principech, které nám ukázala Marie Montessori. Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Montessori je náš nekonečný příběh. U nás ve školce Montessori znamená vědět, co děti potřebují.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY
Naše klíčové hodnoty řídí jako kompas veškeré naše počínání a definují naše
chování v Mandala Montessori i v běžném životě:

• žijeme v souladu s principy Montessori – NEUSTÁLE
• usilujeme o PERFEKTNOST
• díváme se na širší souvislosti
• jednáme proaktivně a s pocitem osobní odpovědnosti
• Řídíme se heslem Montessori přístupu ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám,, .

Mandala Montessori má dvě třídy, jednou jsou Batolata/Toddlers pro děti od 1 roku
do 3 let a druhou Předškoláci/Primary pro děti od 3 do 6 let.

Třída Batolat sídlí v malebném prostředí na Praze 4 v krásné vilce se zahradou cca
300 metrů od metra Budějovická.

Třída Předškoláků sídlí v malebném prostředí na Praze 5vblízkosti Prokopského
údolí. Třída předškoláků je akreditovaná MŠMT.

Školka je otevřené od 8:00 hod do 17:00 hod a celý den se dětem věnují pedagogové a vychovatelé. S dětmi pracují dle vzdělávacího plánu Montessori
cestou, neopomíjíme ani malování, tvoření, hry, pobyt venku, výlety do blízkého i vzdáleného okolí.

Provoz školky je schválen krajskou hygienickou stanicí a splňuje veškeré stanovené normy a požadavky. Díky akreditaci MŠMT u nás mohou zůstávat děti až do nástupu do školy. Pro předškoláky máme cílený program pro přípravu na školní docházku.
Mandala MontessoriKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlubočepská 38B
Praha 5 - Hlubočepy

Po - Pá od 8:00 hod do 17:00 hod

Facebook
Instagram
Mandala Montessori školka montessoriNabízíme
Pečlivě připravené, laskavé a přívětivé prostředí tříd batolat i předškoláků je pro naše nejmenší jedinečným místem, z něhož mohou vykročit směrem k samostatnosti. Nábytek je velikostně přizpůsoben potřebám dětí do tří let ve třídě batolat a potřebám dětí 3-6 let ve třídě předškoláků, veškeré pomůcky a materiály odpovídají jejich vývojové úrovni a jsou navrženy tak, aby každému z nich umožňovaly růst, objevovat okolní svět a také pěstovat svou samostatnost a soběstačnost. Náš vzdělávací program podporuje tělesný, kognitivní, sociální a emocionální rozvoj dítěte. Děti mají prostor důkladně prozkoumat samy sebe, svou rodinu i svět, v němž žijí, přičemž rozvíjí své řečové a jazykové schopnosti i jemnou a hrubou motoriku.

• Učební plán třídy batolat je v první řadě zaměřen na nácvik praktického života, dále pak smyslovou výchovu, jazyk a kosmickou výchovu (poznáváme svět). Batolata se hlavně učí soustředění, koordinaci oko ruka, motorické koordinaci, jazykovým dovednostem, sociálním dovednostem, trpělivosti a to vše je pro ně přípravou pro úspěšný přechod do naší předškolní třídy.

• V období, kdy je dětem 3–6 let děti disponují mimořádnými schopnostmi vstřebávat informace z okolního prostředí zcela bez sebemenšího úsilí. Z našeho hlediska je škoda nevyužít této přirozené schopnosti, a proto zprostředkováváme dětem realitu tak, že ji dokážou uchopit a pochopit. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem pracovat samostatně a nezávisle na učiteli. Důvěřují vlastní cestě a každodenně ji ověřují. Tříleté děti mohou pracovat s desítkovou soustavou, hrabat se v hlíně nebo si celý den číst a mají k tomu připravené materiály které je dokážou dovést I k abstraktnějším pojmům, které by se v tradičních podmínkách museli naučit nazpaměť bez pochopení. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci tak, aby z nich vyrostli svobodné a zodpovědné osobnosti, které nejsou lhostejné k okolnímu světu. Využíváme jejich zájmu, schopnosti se soustředit a tendenci opakovat činnosti, dokud je zcela nezvládnou. Jasné hranice a láskyplný a důsledný přístup jim pomáhají stát se aktivními, tvořivými a plnohodnotnými členy své společnosti
montessori školka HlubočepyPéče a přístup
• V malém rodinném prostředí se specializujeme na věk batolat a nabízíme NAŠÍ plnou přítomnost BÝT TADY A TEĎ. Nabízíme jeden z nejvzácnějších darů, které snad můžeme dětem dát, a to je naše přítomnost. Užívat si společný čas a nemyslet přitom ani na okamžik na jiné věci.

• Předškolní program dětem umožňuje získat bohaté praktické zkušenosti s materiály speciálně navrženými pro výuku matematiky, jazyka, smyslové výchovy, aktivit z oblasti praktického života, výtvarné výchovy, přírodních věd a geografie. I během odpoledního programu, který obsahuje například vyprávění příběhů, hraní her, zpívání českých písniček a další aktivity zprostředkovávající dětem českou kulturu, zůstáváme věrni filozofii a metodě Montessori.
montessori školek Praha 5Cílem školky je
• děti nehodnotit, ale provázet je, pomoci jim aby každé z nich umělo samo ocenit a dokončit svou práci. Vytvářet pro děti takové prostředí, v kterém se bude u nich utvářet zdravá vyrovnaná a sebevědomá harmonie. Chceme děti podporovat ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

• pomoci rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které nejsou lhostejní k okolnímu světu i vesmíru a rozumí mu, děti, které umějí řešit problémy a nebojí se říkat názory nahlas, osobnosti, které si vzájemně naslouchají, jsou upřímné, trpělivé, osobnosti, které si uvědomují, že planetu si tvoříme sami a je potřeba myslet i ekologicky.

• Náš přístup ke vzdělávání, který vychází z filozofie Montessori pedagogiky a opírá se o zkušenostní učení, je založen na hlubokém respektu k individualitě každého dítěte a na pevné víře v jeho potenciál. Tento všestranný a individualizovaný přístup k učení tvoří spolu se semknutou, dobře fungující komunitou základ úspěchu všech dětí.

Abychom tohoto dosáhli, zavazujeme se:

• Navázat s rodiči v rámci vzdělávání jejich dětí úzkou spolupráci na partnerské úrovni

• Zajistit rozvoj intelektuálních, sociálních i emočních schopností dětí s použitím Montessori metody jako základu naší práce

• Sestavit učební osnovy odpovídající akademickým standardům a průběžně je zdokonalovat zařazováním prvků a postupů převzatých z dalších vzdělávacích
metod a filozofií a přihlédnutím v jakém století a společnosti žijeme

• Vytvářet komunitu, která v dětech podněcuje lásku k učení a objevování, různorodost a dosahování vlastních úspěchů

• Umožnit dětem stát se aktivními členy rapidně se proměňující společnosti 21. století

• Podněcovat v dětech zvídavost a lásku k učení, a podporovat vnitřní motivaci a sebeovládání, které je klíčem k celoživotnímu vzdělávání

• Probudit a rozvíjet v dětech představivost, úžas, smysl pro humor a radost

• Trvat na nejvyšší možné kvalitě vyučování.
montessori školkyPersonál
JANA BERANOVÁ
Ředitelka, lektorka, průvodce ve školce.
Zakladatelka Montessori centra a školky.

VERONIKA SOKOLOVÁ
Průvodce ve školce dětí

Bc. LENKA KALINOVÁ
Průvodce ve školce