Copyright © 2012-2018 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
montessori školky Praha 5Hvězdička
Před uskutečněním tohoto projektu stála velká touha po školce, která bude splňovat naše představy. Naším cílem je vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky, vytvoření příjemného prostředí připraveného pro přirozený vývoj dětí.

K dětem ve věku do šesti let se často přistupuje jako k někomu, kdo nemá nárok na vlastní názor, přitom v tomto období vývoje se nejlépe rozvíjí inteligence dětí. U dětí, kterým je nasloucháno, se zvyšuje sebevědomí, je uspokojena jejich touha po zkoumání a objevování a po pochopení. Stejnou cestou děti provází i Montessori pomůcky, zde si dítě vše může osahat, vyzkoušet, procvičit a tím si spontánně rozšiřuje svoje znalosti.
HvězdičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kovářova 42/25a
Praha 5 - Stodůlky

Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.

Hvězdička montessori školkaDenní program
8:00 - 8:30 příchod dětí
8:30 - 9:30 práce s Montessori pomůckami, volná hra, svačina
9:30 - 11:00 elipsa, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, svátky, narozeniny dětí, výuková část dne, práce na elipse, svačina
11:00 - 12:00 procházka, pobyt venku
12.00 – 12:15 příprava na oběd, mytí rukou, prostírání
12:15 – 12:45 oběd
13:00 – 14:30 odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení
14:30 – 15:30 práce s Montessori pomůckami, výtvarné činnosti, svačina
15:30 – 17:00 vyzvedávání dětí, hra, pobyt venku
montessori školkou StodůlkyVzdělávání
Děti budou vedeny k samostatnosti, vše ve třídě je přizpůsobeno jejich velikosti tak, aby se mohly lépe orientovat a splnit svoje základní potřeby. Budeme přistupovat s respektem k tomu, že každé dítě je jedinečné. Dětem bude dán prostor naučit se přemýšlet a spolupracovat spíše, než mezi sebou soupeřit.

Montessori metoda je založena na přístupu k dítěti jako rovnocennému partnerovi dospělých. To ale neznamená, že si děti mohou dělat co chtějí, není to tak ani u dospělých. Děti jsou pomocí pravidel, která platí pro všechny stejně (děti i učitel), vedeny k odpovědnosti a ohleduplnému chování k ostatním, pochopení přirozeného důsledku svého chování namísto trestů a vyhrožování.
školka montessori Praha 5Co máme v plánu
Kulturní návštěvy v rámci jednotlivých projektů a ještě něco navíc :)

Návštěvy solné jeskyně
Návštěva divadelních představení
Karneval ve školce
Oslavy narozenin dětí
Vánoční trh
Vánoční besídka
Fotografování dětí
montessori školkyPersonál
SOŇA JAROŠOVÁ ŠTRUPLOVÁ
Soňa vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, je absolventkou kurzu "Základy Montessori pedagogiky". Pracovala v mateřské škole a na prvním stupni základníb školy.

Má syna Matyáše.

LUCIE TOTOVÁ
Lucka vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, obor "Všeobecké lékařství". Je držitelkou osvědčení "Cyklus Montessori přednášek", "Respektovat a být respektován" , " Úvod do Montessori aneb jak pracovat s prvky Montessori pedagogiky doma, ve školce či v rodinném centru".

Má tři děti Adélku, Terezku a Tomáška.