Copyright © 2012-2023 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 10Happy Point Vršovička
Naší misí a posláním je utvářet z dětí, které k nám docházejí, společně s jejich rodinou, chytré, empatické a především osobité, nadějné človíčky, správně připravené pro následující cestu životem i studii.

Vršovička je umělecká dětská skupina pod záštitou vzdělávácí organizace Happy Point, která se nachází v těsné blízkosti krásného parku Grébovka.

Kapacita skupiny je pouze 12 dětí a dvě paní učitelky, a to zaručuje rodinný, individuální přístup k dětem a ideální přípravu k dalšímu vzdělávání. Velký důraz klademe na sociální a kamarádské vztahy. Soustředíme se na celkový rozvoj dítěte. Pracujeme podle RVP, který přizpůsobujeme podle potřeb a věku dětí. Tvořivou činností se zaměřujeme především na rozvoj estetické výchovy. Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Jednou týdně dojíždíme také na plavecké lekce do SK Slavia. Předškolní děti jsou vzdělávány každodenně, individuálně v grafomotorice a v matematických představách kombinovaných s jazykovou výchovou.

DNA Vršovičky : umělecká nadstandardní ekologická přátelská vzdělávající
Happy Point VršovičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vršovická 416/9
Praha 10 - Vršovice

Po - Pá 08:00-17:00 hod.

Happy Point Vršovička montessori školkuProgram
08:00 - 08:30 Příchody dětí, volné hry (individuální činnosti, výtvarné aktivity pod vedením pedagoga)
08:30 - 09:00 Přivítání, pohybová chvilka
09:00 - 09:30 Svačinka, hygiena
09:30 - 10:00 Vzdělávací blok (společná tématická činnost)
10:00 - 12:00 Pohybové aktivity
12:00 - 12:30 Oběd, hygiena
12:30 - 13:00 Příprava a odpočinek
13:00 - 14:30 Odpočinek, relaxace, klidové činnosti
14:30 - 17:00 Volná hra, individuální činnosti, odhod dětí domů
montessori školkou VršoviceVzdělávání
Vršovičká je vstupní bod do světa vzdělávání, a proto máme pro děti, které k nám docházejí, zdravé a přátelské prostředí s pozitivní atmosférou, které jim tento krok usnadňuje a zároveň nenásilnou formou buduje kladný postoj ke vzdělávání. Naše vzdělávací koncepce učí děti přistupovat k novým věcem a poznatkům s otevřenou myslí a napomáhá jim osvojit si logickou formou všechny tyto nové znalosti a dovednosti a těžit z nich v osobním i studijním životě. Děti se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi ty nejzákladnější patří například rozvoj řeči, motoriky, myšlení, paměti, matematiky nebo zaměřování pozornosti.
montessori školce Praha 10Ekologie a příroda
Ekologie a život v souladu s přírodou je snadný. Děti vedeme k poznávání a ochraně okolní přírody a všech jejích živlů. Získávají informace jak se chovat šetrně k přírodě a jejím zdrojům, a jak mohou samy přispět ke kvalitě životního prostředí ve svém okolí.
montessori školkyUmělecká a výtvarná činnost
Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které děti vykonávají při psaní a kreslení. Děti se učí koncentrovat, aby dokázaly uskutečnit své záměry. Tvořivou činností se zaměřujeme na rozvoj estetické výchovný. Součástí tvorby je i výtvarná průprava, která zlepšuje mimo jiné i představivost dítěte. Rozvoj kreativity je nedílnou součástí osobního rozvoje. V nedalekém parku Grébovka každoročně pořádáme vernisáž, během které jsou k vidění ta největší díla za uplynulý rok.
Happy Point Vršovička montessori školkámPohyb
Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Učíme děti píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát pohyb jako součást zdravého životního stylu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. S dětmi dojíždíme jednou týdně na plavecké lekce do SK Slavia.
 ve Vršovicích Happy Point VršovičkaTým
Slovo ředitelky
,,S dětmi pracuji od roku 1993. Sama mám již dvě dospělé děti. Pracovala jsem dlouhou řadu let ve státní školce a již šestým rokem v soukromém sektoru. Práce v soukromém zařízení umožňuje věnovat se dětem jako k individualitám, a to mi profesně vyhovuje více. Vystudovala jsem pedagogickou školu v Praze obor předškolní a mimoškolní pedagogiku a absolvovala řadu kurzů.”

Jana Viková
zástupkyně ředitelky, pedagog