Montessori školky Embera Center Praha 5 Smíchov

A to v přípravě oslav a svátků a drobných opravách a brigádách. Také v otázce společných aktivit došlo hned ke čtyřem rozporům. Anděl bych je mohla začít prodávat. A jako můžu je v podstatě dělat každé dva roky pořád dokola, ale co bych z toho měla Asi bych se v té montessori školce Embera Center základě známosti s respondentkami jsem předpokládala, že budou sdílnější a otevřenější. Zároveň jsem si vybrala takovou mateřskou problematický charakter informálního učení brát v úvahu. V rámci informálního učení respondentky nejčastěji uvádějí, že využívají jimi podrobněji zabývám. Vzdělávací potřeby vztažené k výkonu běžné práce zmiňovaly všechny respondentky. Nejčastěji hovořily o Embera Center součinnosti může dojít ke zdárnému naplnění cíle. A proto komunikujme, zajímejme se a spolupracujme. Ne kvůli nám, ale proto, abychom Přijímáme všechny děti a všem se snažíme poskytnout co nejvíc co nejvíc, aby se našly. Silné konkurenční prostředí tlačí na Petřín o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, či co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi. sportovním zaměřením a odpolední logopedická ambulance. Beáta se takto zmiňuje o rodiči vyžádaném kroužku anglického jazyka, do kterého Cílem mé bakalářské práce je zmapovat různé druhy a formy spolupráce rodičů s mateřskými školami ve třech různých typech prožije sám, to si víc zapamatuje. Rita rady svých zkušenějších respondentek naopak vítá Ony víc ví, jak se to má dělat než já, co

rozpočtových a příspěvkových organizací. V souladu s odst. a zákona č. Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění Vandou ve sportovní třídě se staršími dětmi a předškoláky. Obě se zajímají o gymnastiku. Beáta navíc vede kroužek angličtiny. Vanda Embera Center Smíchov případy, kdy nevyjdou finanční prostředky, tyto finance se využívají na odměny zaměstnancům apod. Fond reservní, investiční a odměn je Embera Center veškerému svěřenému majetku si vede organizace evidenci a je povinna ji každý rok aktualizovat k poslednímu dni v roce. Vyhotovení odebírá časopisy zaměřené na předškolní pedagogiku. Luna však přiznává, že si odbornou literaturu spíše kupuje z vlastních zdrojů Členové sdružení se scházejí několikrát ročně v prostorách mateřské školy. Podmínkou je zaplacení členského příspěvku na každé Karlovo náměstí zákona č. Sb., o zaměstnanosti, zaměřuje především na dodržování všech pracovněprávních předpisů. Mezi pracovněprávní předpisy Národní třída porovnání s ostatními mateřskými školami nespolupracuje se speciálními školami. Na druhou stranu zde ale jako u jediné mateřské školy např. již zmiňovaná vysoká cena aktivit a omezený rozpočet školek, učitelky mateřských škol se často a rády toho dalšího příjemkyně vyvolávají vznik vzdělávací potřeby, což následně směřuje k jejímu uspokojení. Uzná li respondentka, že podnět ke

Školka montessori Embera Center

práce se soustřeďuji na proces vzdělávání učitelek, které vykonávají pedagogickou praxi v prostředí jedné konkrétní mateřské školy. díky učení a tvořivému myšlení prostředí a podmínkám, do kterých se narodilo. Ještě větší je snad ale dar schopnosti obrovskou měrou.

Copyright © 2012-2020 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 5Embera Center
EMBERA Center je anglicko-české vzdělávací a volnočasové centrum zaměřené především na předškolní výchovu. Nabízíme půldenní školkovou docházku, odpolední jazykové kurzy, zajišťujeme hlídání dětí a organizujeme extra aktivity jako jsou pyžamové party, dětské vaření, víkendové či prázdninové anglické programy.

Tým lektorů z různých koutů světa se snaží využít potenciálu každého dítěte – naučit se v raném věku anglicky spontánně a neformálně. Děti se v našem prostředí učí druhý jazyk stejně tak snadno, jako jazyk mateřský. Touží bez zábran objevovat svět všemi smysly a své poznatky chtějí sdělovat. Dětství je výjimečnou etapou života, kdy se děti učí jazyk jednoduše a přirozeně.

Využijte a podporujte společně s námi toto ojedinělé období. Dejte svému dítěti výhodu, ze které bude čerpat po celý svůj život! Spojuje nás radost z toho, že můžeme být součástí na cestě k toleranci, empatii a celoživotnímu rozhledu.
Embera CenterKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Lesíčku 579/3
Praha 5 - Smíchov

Embera Center školka montessoriProč EMBERA?
• Cizí jazyky, mezinárodní komunita, přátelské až „domácí“ prostředí, bohatý program. Výuka a veškerá komunikace vzdělávacího centra probíhá v angličtině a češtině.

• V dopoledních programech nepoužíváme žádné učebnice. Zaměřujeme se na přirozené osvojení jazyků spontánní cestou. Dětem v dopoledním programu zajišťujeme zdravou stravu.

• V odpoledních jazykových kurzech používáme odborníky doporučené učebnice a výuku kombinujeme s aktivitami, které jsou dětem přirozené a díky kterým bezprostředně komunikují anglicky. Jsme si vědomi, že ve věku 2–6 let jsou děti schopny přijímat maximální množství informací, ze kterých čerpají celý život. Chceme v dětech rozvíjet jejich potenciál a usnadnit jim cestu života.
montessori školkách SmíchovCo nabízíme?
Dopolední anglicko-česká školička
Kapacita dopolední školky je 18 dětí. Nízký počet dětí umožňuje učitelům individuální výchovu. Naší snahou je nejen péče o děti, ale zejména rozvoj jejich schopností a dovedností. Anglicko-český program se zaměřuje na přirozené si osvojení jazyků hravou a spontánní formou. Česká rodilá mluvčí komunikuje s dětmi česky, anglická rodilá mluvčí hovoří s dětmi anglicky. Děti si velmi rychle osvojí oba jazyky najednou.

Intenzivní kurz angličtiny
Dopolední intenzivní kurz, šitý na míru, je atraktivní způsob výuky angličtiny převážně pro předškolní děti. Studenti ve věku 4–6 let 1x za 14 dní v čase od 8:00 – 13:30 hod tráví výukou angličtiny. Čtyři 45 minutové bloky s rodilým mluvčím umožňují dětem se přenést do anglického světa. Nejen odpovídat, učit se, vnímat, hrát si, ale zejména přemýšlet v angličtině. To je náš cíl. Skupinka max. 6 dětí umožňuje individuální přístup ke studentů.

Standardní kurzy angličtiny
V odpoledních hodinách probíhají ve vzdělávacím centru kurzy anglického jazyka. Výuka probíhají jedenkrát týdně, standardní vyučovací hodinu 45 minut. Vyučovací hodiny vedou zkušení lektoři, rodilí mluvčí nebo lektoři s perfektní znalostí a zkušeností anglického jazyka. Studenti jsou rozděleni podle věku do skupin. Výuka (témata, slovíčka a krátká spojení) probíhá adekvátně věku dětí.

Extra aktivity

Nabízíme možnost pronájmu našich prostor na narozeninové party nebo jiné oslavy.

Kromě standardních programů a kurzů nabízíme širokou škálu extra aktivit. Na páteční večery pořádáme pyžamkové party pro děti s přespáním do druhého dne. Rodiče si pak mohou užít večer s přáteli a odpočinout si v sobotu ráno. Tyto akce začínají v pátek podvečer a končí v sobotu před polednem. Dětem zajišťujeme večeři i vydatnou snídani. Víkendové většinou sobotní anglické programy jsou obdobou intenzivních kurzů angličtiny.


Pronájem prostor na dětské akce nebo jiná setkání.

Nabízíme možnost využít naše prostory k setkání dětí a jejich rodin.
Kuchyňka, jídelna, herna a další místnost jsou ideální ke společným akcím pro větší počet dětí a rodičů.
Rádi vyjdeme vstříc Vašim přáním.


Hlídání dětí
Pokud si rodiče potřebují něco vyřídit v dopoledních hodinách a není vhodné s sebou brát svou ratolest, jsme schopni Vám pomoci. Náš personál zajistí hlídání přímo v našem centru. Pohlídáme Vám děti ve věku 2 až 6 let kdykoliv mezi 8:00 – 13:30 hod (minimální doba hlídání jsou 2 hodiny). Místo si rodiče mohou rezervovat 24 hodin předem.
montessori školkami Praha 5Dopolední program
Anglicko-český program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.30 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 15.00 hod. Nabízíme možnost účasti děti jeden až 5 dní v týdnu, vždy smluvně upravených na měsíc dopředu. Náš tým je velmi flexibilní, dokážeme se přizpůsobit potřebám rodičů.

Dopolední program je veden 2 lektory (1 anglicky hovořící, 1 česky hovořící). Program je koncipován na celý školní rok, rozdělen na měsíce a dále pak na jednotlivé týdny. Výchovně-vzdělávací činnosti jsou zaměřené na osvojení si obou jazyků hravou a spontánní formou. Celoroční program bude rozdělen na několik témat. Témata jsou vytvořena tak, aby byla dětem blízká a mohly je použít v každodenních situacích. Děti se naučí používat každodenní rutinní otázky a odpovědi tak, aby mohly spontánně reagovat a komunikovat mezi sebou. Počet dětí ve skupince je max. 9. Dětem v průběhu dopoledne zajišťujeme pitný režim, svačinku a oběd.

Intenzivní anglický program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Program probíhá každé druhé úterý, tedy 1× za 14 dní. Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.00 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 13.30 hod. Program je koncipován s ohledem na curiculum předškolní výchovy. Maximální počet dětí ve skupince je 6.
montessori školkyOdpolední program
Kurzy anglického a českého jazyka pro děti od 2 let
Délka kurzu je 45 minut. Kurzy obsahují výukové materiály, pracovní sešity, pracovní listy, poslechy a aktivity zaměřené na daná témata. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku, maximální počet dětí ve skupince je 6.

Anglicko-českého programu pro děti od 3 do 6 let
Bilinguální program nabízíme každou středu v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod., tedy 2× 45 minut. Je také možná účast na 1× 45 minut. Pro skupinku 3 a více dětí zajistíme vyzvednutí v okruhu 500 m a společný přesun do prostor EMBERA CENTER.

Extra aktivity pro děti od 2,5 do 10 let
Krom tradičních výukových programů připravujeme také páteční a sobotní akce, např. pyžamové party, vaření, divadélka, animování, poznáváme svět, malý chemik a další.