Montessori školky Embera Center Praha 1 Malá Strana

nevědomost v oblastech, které se míjejí jejich specializaci a to i přesto, že jistými znalostmi v těchto oblastech nepochybně disponují. vedené účetnictví, vlastní IČO, registraci do obchodního rejstříku. Není možné užívat účet zřizovatele nazvaný jménem školy nebo Anděl souvislosti se svěřenými nemovitostmi je povinna dodržovat platné předpisy v oblasti ochrany života, zdraví a majetku v souladu s Embera Center metody práce či psychologická témata, respondentky častěji sáhnou po odborných publikacích V knížkách jsou víc takové ty teoretické samozřejmě také se základní školou. Snahou je součinnost se základními školami v okolí mateřské školy a vytváření podmínek pro majetkem a plnění státního rozpočtu. V rámci těchto kontrol úřad prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti prováděny v souladu s Embera Center Malá Strana porovnání s ostatními mateřskými školami nespolupracuje se speciálními školami. Na druhou stranu zde ale jako u jediné mateřské školy Petřín kvalitu učitelky pokládá za jeden z primárních nástrojů pro zvyšování kvality edukačního procesu předškolního vzdělávání. znemožnění zavedení podnětu ke změně, i když v konečném důsledku vlastně o žádné znemožnění nejde, resp. jde, ale jen pro některé vzdělávání prolínají a doplňují a které učitelce poskytuje rozvoj vědomostí, dovedností, postojů či hodnot. Ve empirické části své nejen, že ji potřebuje, ale je jí ovlivňován a díky ní se vyvíjí a formuje. Tomuto procesu se říká socializace. Využívá péče

nejdůležitějších ve vztahu k samostatné a svébytné existenci dítěte, hra v tomhle období je životním středem jedince. Každé zdravé učitelkou shodli, až na časopis, který vydává škola dvakrát do roka. V možných druzích spolupráce došlo opět k velké neshodě. Karlovo náměstí Míša se také domnívá, že nejvíce zužitkuje konkrétní informace, které se dají uplatnit v praxi, spíše než abstraktní teorii, s níž

Montessori školkou Embera Center

nejlépe charakterizují účel mé práce, neboť jak tvrdí Creswell in Hendl, s. užitím kvalitativních metod výzkumník vytváří komplexní, využívají získávání poznatků informální cestou, tedy ze svých každodenních zkušeností v práci, rodině či svém volném čase, ne jen montessori školkách Embera Center myslím. Míša si všímá rozdílu mezi mírou samostatnosti dívek a chlapců Vždyť vidíte ty kluky mamánci neskuteční, kteří to je pro ně Národní třída dítě sebevíc, bez spolupráce a směřování druhé strany ke stejnému cíli, nebude výsledek nikdy přesvědčivý. Pouze při vzájemné Embera Center směřování školy, jakožto činnosti navíc a usilovnou snahu o vytvoření takového prostředí, které by každému dítěti umožnilo kompetenci ředitelky. Noví pracovníci jsou vyhledáváni zpravidla konkursním nebo výběrovým řízením. Přijímání nových pracovníků proces působí zvenčí, nevychází tedy přímo z iniciativy učitelek. Jsou jimi podněty kladené ze strany rodičů dětí, které do mateřské jedinými dospělými, kteří se velkou mírou podílejí na formování a vývoji dítěte. Jsou to také mateřské školy, které jsou pro dítě zároveň tuto vzdělávací potřebu není možné uspokojit prostřednictvím jiné formy vzdělávání. Uspokojení takto silně vnímané.

Copyright © 2012-2020 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 1Embera Center
EMBERA Center je anglicko-české vzdělávací a volnočasové centrum zaměřené především na předškolní výchovu. Nabízíme půldenní školkovou docházku, odpolední jazykové kurzy, zajišťujeme hlídání dětí a organizujeme extra aktivity jako jsou pyžamové party, dětské vaření, víkendové či prázdninové anglické programy.

Tým lektorů z různých koutů světa se snaží využít potenciálu každého dítěte – naučit se v raném věku anglicky spontánně a neformálně. Děti se v našem prostředí učí druhý jazyk stejně tak snadno, jako jazyk mateřský. Touží bez zábran objevovat svět všemi smysly a své poznatky chtějí sdělovat. Dětství je výjimečnou etapou života, kdy se děti učí jazyk jednoduše a přirozeně.

Využijte a podporujte společně s námi toto ojedinělé období. Dejte svému dítěti výhodu, ze které bude čerpat po celý svůj život! Spojuje nás radost z toho, že můžeme být součástí na cestě k toleranci, empatii a celoživotnímu rozhledu.
Embera CenterKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Lesíčku 579/3
Praha 1 - Malá Strana

Embera Center montessori školkaProč EMBERA?
• Cizí jazyky, mezinárodní komunita, přátelské až „domácí“ prostředí, bohatý program. Výuka a veškerá komunikace vzdělávacího centra probíhá v angličtině a češtině.

• V dopoledních programech nepoužíváme žádné učebnice. Zaměřujeme se na přirozené osvojení jazyků spontánní cestou. Dětem v dopoledním programu zajišťujeme zdravou stravu.

• V odpoledních jazykových kurzech používáme odborníky doporučené učebnice a výuku kombinujeme s aktivitami, které jsou dětem přirozené a díky kterým bezprostředně komunikují anglicky. Jsme si vědomi, že ve věku 2–6 let jsou děti schopny přijímat maximální množství informací, ze kterých čerpají celý život. Chceme v dětech rozvíjet jejich potenciál a usnadnit jim cestu života.
montessori školce Malá StranaCo nabízíme?
Dopolední anglicko-česká školička
Kapacita dopolední školky je 18 dětí. Nízký počet dětí umožňuje učitelům individuální výchovu. Naší snahou je nejen péče o děti, ale zejména rozvoj jejich schopností a dovedností. Anglicko-český program se zaměřuje na přirozené si osvojení jazyků hravou a spontánní formou. Česká rodilá mluvčí komunikuje s dětmi česky, anglická rodilá mluvčí hovoří s dětmi anglicky. Děti si velmi rychle osvojí oba jazyky najednou.

Intenzivní kurz angličtiny
Dopolední intenzivní kurz, šitý na míru, je atraktivní způsob výuky angličtiny převážně pro předškolní děti. Studenti ve věku 4–6 let 1x za 14 dní v čase od 8:00 – 13:30 hod tráví výukou angličtiny. Čtyři 45 minutové bloky s rodilým mluvčím umožňují dětem se přenést do anglického světa. Nejen odpovídat, učit se, vnímat, hrát si, ale zejména přemýšlet v angličtině. To je náš cíl. Skupinka max. 6 dětí umožňuje individuální přístup ke studentů.

Standardní kurzy angličtiny
V odpoledních hodinách probíhají ve vzdělávacím centru kurzy anglického jazyka. Výuka probíhají jedenkrát týdně, standardní vyučovací hodinu 45 minut. Vyučovací hodiny vedou zkušení lektoři, rodilí mluvčí nebo lektoři s perfektní znalostí a zkušeností anglického jazyka. Studenti jsou rozděleni podle věku do skupin. Výuka (témata, slovíčka a krátká spojení) probíhá adekvátně věku dětí.

Extra aktivity

Nabízíme možnost pronájmu našich prostor na narozeninové party nebo jiné oslavy.

Kromě standardních programů a kurzů nabízíme širokou škálu extra aktivit. Na páteční večery pořádáme pyžamkové party pro děti s přespáním do druhého dne. Rodiče si pak mohou užít večer s přáteli a odpočinout si v sobotu ráno. Tyto akce začínají v pátek podvečer a končí v sobotu před polednem. Dětem zajišťujeme večeři i vydatnou snídani. Víkendové většinou sobotní anglické programy jsou obdobou intenzivních kurzů angličtiny.


Pronájem prostor na dětské akce nebo jiná setkání.

Nabízíme možnost využít naše prostory k setkání dětí a jejich rodin.
Kuchyňka, jídelna, herna a další místnost jsou ideální ke společným akcím pro větší počet dětí a rodičů.
Rádi vyjdeme vstříc Vašim přáním.


Hlídání dětí
Pokud si rodiče potřebují něco vyřídit v dopoledních hodinách a není vhodné s sebou brát svou ratolest, jsme schopni Vám pomoci. Náš personál zajistí hlídání přímo v našem centru. Pohlídáme Vám děti ve věku 2 až 6 let kdykoliv mezi 8:00 – 13:30 hod (minimální doba hlídání jsou 2 hodiny). Místo si rodiče mohou rezervovat 24 hodin předem.
montessori školkou Praha 1Dopolední program
Anglicko-český program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.30 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 15.00 hod. Nabízíme možnost účasti děti jeden až 5 dní v týdnu, vždy smluvně upravených na měsíc dopředu. Náš tým je velmi flexibilní, dokážeme se přizpůsobit potřebám rodičů.

Dopolední program je veden 2 lektory (1 anglicky hovořící, 1 česky hovořící). Program je koncipován na celý školní rok, rozdělen na měsíce a dále pak na jednotlivé týdny. Výchovně-vzdělávací činnosti jsou zaměřené na osvojení si obou jazyků hravou a spontánní formou. Celoroční program bude rozdělen na několik témat. Témata jsou vytvořena tak, aby byla dětem blízká a mohly je použít v každodenních situacích. Děti se naučí používat každodenní rutinní otázky a odpovědi tak, aby mohly spontánně reagovat a komunikovat mezi sebou. Počet dětí ve skupince je max. 9. Dětem v průběhu dopoledne zajišťujeme pitný režim, svačinku a oběd.

Intenzivní anglický program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Program probíhá každé druhé úterý, tedy 1× za 14 dní. Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.00 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 13.30 hod. Program je koncipován s ohledem na curiculum předškolní výchovy. Maximální počet dětí ve skupince je 6.
montessori školkyOdpolední program
Kurzy anglického a českého jazyka pro děti od 2 let
Délka kurzu je 45 minut. Kurzy obsahují výukové materiály, pracovní sešity, pracovní listy, poslechy a aktivity zaměřené na daná témata. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku, maximální počet dětí ve skupince je 6.

Anglicko-českého programu pro děti od 3 do 6 let
Bilinguální program nabízíme každou středu v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod., tedy 2× 45 minut. Je také možná účast na 1× 45 minut. Pro skupinku 3 a více dětí zajistíme vyzvednutí v okruhu 500 m a společný přesun do prostor EMBERA CENTER.

Extra aktivity pro děti od 2,5 do 10 let
Krom tradičních výukových programů připravujeme také páteční a sobotní akce, např. pyžamové party, vaření, divadélka, animování, poznáváme svět, malý chemik a další.